Sponsorlu Bağlantılar

valinin-gorevleri-nelerdirValinin görevleri nelerdir? Kısaca, madde madde halinde, yetkileri hakkında kompozisyon başlıklı bu özet yazımızda bulabilirsiniz. Ayrıca; vali, nedir, nasıl olunur, nasıl atanır, nasıl seçilir, ne iş yapar, ne kadar maaş alır, vali olma şartları, kimi temsil eder, plakası ile ilgili  sorulara yanıt alacağınız kısa bilgi ve açıklamaları bu makalemizde yer verilmiştir.

Vali nedir? Valinin tanımı kısaca bulunduğu ilde, en yetkili devlet memurudur. Valinin başlıca görevi, bulunduğu ilde halkın güvenliğini sağlamak, halkın huzur ve mutluluğu için her türlü önlemi almaktır.

Vali nasıl olunur? Vali olabilmek için Hukuk, Siyasal veya iktisadi idari bilimler fakültesi mezunu olmak ve önceden kaymakamlık veya il emniyet müdürlüğü yapmak gerekir. Bunun haricinde bakanlık çalışanlarından çok başarılı olanlar da vali olarak atanabilir.

Vali nasıl atanır? Nasıl seçilir? Vali olacak memuru iç işleri bakanlığı seçerek atamasını gerçekleştirir. İç işleri bakanlığı, vali seçimini yaptıktan sonra, bakanlar kuruluna gönderir. Onaylanırsa, Cumhurbaşkanına gönderilir ve son olarak cumhurbaşkanının onayıyla yürürlüğe girer.

Vali ne iş yapar? Vali, ilin, her yönden genel olarak ,idaresi, yönetimi, güvenliği, denetiminden sorumlu kişidir. Vali, bayramlarda, resmi törenlerde başkanlık yapar.Hükemetin kararlarını uygulamak için emirler çıkarır ve bunları uygulatır.

Vali ne kadar maaş alır? 2013 vali maaşı brüt 7.345 TL’dir. Bu ücretten belirli oranlarla bazı küçük kesintiler yapılır.

Vali kimi temsil eder? Vali ilde devleti, bakanlar kurulunu, ve ayrı ayrı her bakanlığı temsil eder.

Vali plakası nasıl olur? Valilik makam oto plakası genelde kırmızı renkli, şehir il trafik kodu ile başlayıp, ortada harf olmadan, 3 tane sıfır ve sonda 1 ile biter.. Örneğin istanbul valisi plakası: 34 0001′dir.  Ankara valisi plakası: 06 0001, İzmir valisi plakası 35 0001′dir.

Valinin Görevleri Nelerdir?
1- Vali il özel idaresinin yürütme organı, genel idarenin başıdır.
2-Vali, meclisin ve encümenin aldığı kararları yürütür. Genel meclise sunulacak olan bütçe ve çalışma programlarını hazırlar. Her iki organın, yani genel meclis ve encümenin gündemini düzenleyen vali, il özel idaresi tüzel kişiliğini temsil etmektedir.
3-Vali ilde yapılacak olan, Cumhuriyet bayramında, törenlere başkanlık yapar ve tebrikleri kabul eder.
4- Vali, hükümet kararlarının ilan edilmesini ve uygulanmasını sağlar. Bakanlıklardan gelen kanun, tüzük, yönetmelik, talimat ve emirleri uygular. Bu işlerin gerçekleşebilmesi için gerekecek bütün önlemleri alabilir.
5- Hükümet kararlarının verdiği yetki kullanmak, kanun, tüzük, yönetmelikle bu görevleri yerine getirebilmek için genel emir çıkartabilirler.
6- Bulunduğu ilin, her yönden genel idaresini ve geleceğini düzenleme ve denetleme ile görevlidir.
7- Vali, ilde görevli memuru bulunmayan işlerin yürütülmesini, bu işlerin yürütülmesiyle yakın ilgisi bulunan her hangi bir idare şube veya daire başkanından isteyebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir.
8- Vali  ilde olan askeri gücün komutanıdır, amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzenini korumak için tedbirler alabilir.
9- İldeki devlet memurlarını direk atayabilir, bazılarında görüş bildirebilir ve bir kısım memurlarında görev yerlerinin belirleyip değiştirebilir.
10- İldeki yönetim kuruluşları üzerinde vesayet yetkisini kullanabilir.
11- İlin her şekilde genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur.
12- Vali, ilde teşkilatı veya görevli memuru bulunmayan işlerin yürütülmesini, bu işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan her hangi bir idare şube veya daire başkanından isteyebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir.
13- Vali, Cumhuriyet Bayramında ilde yapılacak resmi törenlere başkanlık yapar ve tebrikleri kabul eder.
14- Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür.
15- İldeki devlet memurlarının bir kısmını doğrudan atamak, bir kısmının atanması konusunda görüşünü bildirmek, bir kısmının da görev yerlerini belirlemek ve değiştirmek.
16- İldeki yerinden yönetim kuruluşları üzerinde vesayet yetkilerini kullanabilir.

Etiketler:, ,