ilkyazi.com

« | »

Patent Duktus Arteriozus Nedir

Doğumdan önce kalpte, pulmoner arter ile aortu birleştiren ve duktus arteriosus adı verilen özel bir kanal vardır. Bu kanal kanın akciğerlere uğramamasını sağlar, çünkü fetüs oksijeni annenin plasentası ve göbek kordonu yoluyla alır. Normal bir kalple doğan bebekte kanal doğumdan kısa bir süre sonra kapanır ve kan oksijenlenmek için normal şekilde akciğerlere gider. Patent (açık) duktus arteriosus ile doğan bir bebekte kanal açık kalır. Oksijenlenmiş kan bebeğin akciğerlerine geri gider ve orada birikip akciğerlerin çalışmasını güçleştirir. Patent duktus arteriosus, pulmoner arter ile (kanı kalpten akciğere taşıyan arter) aortu (kanı kalpten vücuda nakleden ana arter) birleştiren kan damarının doğumdan sonra açık kaldığı bir kalp defektidir. Bu damar açık kaldığında (patent), yenidoğanın sol kalbinden pompalanan kanın bir bölümü vücudun geri kalan bölümüne gideceğine akciğerlere yönelir. Duktus arteriosus olarak bilinen bu damar, her fetüste doğumdan önce normal olarak bulunan bir oluşumdur. Fetüs annenin plasentası ve göbek kordonu yoluyla oksijen aldığı sırada, dolaşımın fetüs akciğerine uğramamasına yarar. Normal koşullarda doğumdan kısa bir süre sonra bu kanal kapanır ve kan oksijen alabilmek için akciğerlere gidip kalbin sol tarafına dönerek vücudun geri kalan bölümlerine pompalanabilir. Bu kanal kapanmazsa, yenidoğanın kalbi akciğerlere çok fazla kan pompalar ve konjestif kalp yetersizliği belirtilerine yol açar. Patent duktus arteriosus en sık olarak erken doğan bebeklerde ve sıkıntılı solunum sendromu bulunanlar gibi solunum güçlüğü çekenlerde olmaktadır.

Patent Duktus Arteriozus Belirtileri

Patent duktus arteriosus ya çok hafif semptomlara yol açar ya da hiç belirtisi olmaz. Daha ağır vakalarda, bebeklerde hızlı soluma, nefes darlığı, kalpte üfürüm, güçlü bir nabız, zor emme, yeterince kilo almama, sık akciğer enfeksiyonları ve irritabilite görülebilir. Tedavi uygulanmadığında semptomlar giderek ağırlaşır. Zamanla konjestif kalp yetersizliği gelişir.

Patent Duktus Arteriozus Tanısı

Bebeğiniz patent duktus arteriosus ile doğarsa, hekim stetoskopla kalbi dinleyerek kalpte üfürüm duyup tanı koyabilir. Tanıyı doğrulamak için akciğer filmi, ekokardiyogram (kalp ultrasonografisi) ve elektrokardiyogram (kalbin elektriksel aktivitesini dışardan kaydeden bir aygıt) gibi ek testler isteyebilir. Bu incelemeler ağrısızdır.

Patent Duktus Arteriozus Tedavisi

Bebeğiniz erken doğmuşsa ve patent duktus arteriosus varsa, hekim önce açık kalmış kanalın kapanması için endometazin adlı ilacı kullanmayı deneyecektir. Ayrıca vücutta biriken aşırı sıvıyı idrar yoluyla attırmak için diüretik adlı ilaçlardan kullanacak ve aşırı sıvı birikmemesi için bebeğe verilen sıvı miktarını da kısıtlayabilecektir. Tedavi başarılı olmazsa, bebek normal zamanında doğmuşsa ya da daha büyük bir bebekte semptomlar ortaya çıktığında, hekim sorunu çözmek için bir ameliyat önerecektir. Bu ameliyatı kalp cerrahları yapar. Ameliyatta açık kalmış kanal bağlanarak kapatılır ve bebeğin kanı normal dolaşım yapmaya başlar. Ameliyat genellikle çok etkilidir ve komplikasyon riski de düşüktür. Cerrahi girişimden sonra çocuk normal şekilde büyüyüp gelişecektir.

Yazar: Tarih: 20 Ocak 2017.

Etiketler: ,

Kategori: Sağlık Bilgileri

0 yorumLütfen yorum yazınız.

« | »


Son Yazılar


Sayfalar