Sponsorlu Bağlantılar

Milli Varlığa Yararlı Cemiyetler Nelerdir? Milli varlığa yararlı cemiyetlerin ortak özellikleri nelerdir? Kuruluş amacı nedir? Milli varlığa yararlı cemiyetler hakkında kısaca özet bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz. Birinci Dünya Savaşı sonrasında, galip devletler tarafından parçalanmayı ve işgali engellemek, savaş sırasında Anadolu’dan sürülen gayrimüslimlerin geri dönmesini engellemek amacıyla kurulmuş topluluklara Milli Varlığa Yararlı Cemiyetler, (Milli Cemiyetler) denilir. 1919 yılının başlarında İttihat ve Terakki hükümetinin önderleri tarafından her bölgede kurulan Milli Cemiyetler şunlardır:
İzmir Müdafaa-i Hukuku Osmaniye Cemiyetimilli-varliga-yararli-cemiyetler
Şarkî Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Trabzon Muhafaza-i Hukuku Milliye Cemiyeti
İstihlası Vatan Cemiyeti
Hareket-i Milliye ve Redd-i İlhak Teşkilatları
Trakya-Paşaeli Müdafaa Heyeti Osmaniyesi
Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti
Kilikya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Kozan Müdafaa-i Hukuku Cemiyeti
Adana Vilayeti Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

Müdafaa-i Hukuk, Muhafaza-i Hukuk, Reddi İlhak gibi hak savunması amacıyla kurulan milli dernekler, 7 Eylül 1919′da Sivas Kongresi’nde alınan bir kararla “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı ile birleştirilmiştir. Bu örgütler şunlardır:
İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti
Kars Milli İslâm Şurası
Adana Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti (Kilikyalılar Cemiyeti)
Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti
Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti
Trakya-Paşaeli Müdafaa Heyet-i Osmaniyesi
Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti

Milli Varlığa Yararlı Cemiyetlerin Özellikleri:
Milli varlığa yararlı cemiyetlerin ortak özellikleri kısaca birbirinden bağımsız, padişaha bağlı olan cemiyetlerdir. Kurulmalarına sebep olan en önemli düşünce milliyetçiliktir. Basın yoluyla da mücadele etmiş, silahlı direniş örgütleridir. Sivas Kongresinde tek çatı altında toplanmışlardır.
Amaçları işgallere karşı tepkileri ortaya koymak ve Kuvay-ı Milliye’nin oluşmasını sağlamaktır.

Etiketler: