Sponsorlu Bağlantılar

Mondros Ateşkes Antlaşması yani bilinen adıyla Mondros Mütarekesi sonrası kurulan zararlı cemiyetler bir hayli fazlaydı. Mondros’tan sonra kurulan bu zararlı cemiyetlerin amacı ülke topraklarının daha kolay bölünmesini ve halkı birbirinden koparmaktı. Bu cemiyetler İngiliz ajanlarının desteği ile kurulmuştur.

Zararlı Cemiyetlerin isimleri şöyledir;

-İngiliz Muhipleri Cemiyeti: Osmanlının İngiliz mandası altına girmesini hedefleyen bir cemiyettir. Bu cemiyet Sait Molla, Abdullah Cevdet ve ingiliz ajanı Rahip Frew tarafından kurulmuştur.
ingiliz cemiyetleri
-Teali İslam Cemiyeti: Dini kullanarak her bölgeye işgal güçlerini destekleyen din adamlarını yollamayı hedeflerdi.

-İlay-ı Vatan Cemiyeti: Buda İngiliz Muhipleri Cemiyetinin kopyasıdır. İşgal güçlerine direnilmemesi gerektiği konusunda bildiri bile yayınlamışlardır.

-Tarik-i Salah Cemiyeti: İngiliz işgal güçlerinin komutanı tarafından kurulmuş bir cemiyettir.

-Askeri Nigahban Cemiyeti: İngiliz desteği ile dönemin padişahı Vahdettin tarafından oluşturulan Halife Ordusu’nu örgütleyen bir şer odağıdır. Bu örgüt Milli Mücadeleyi sabote etmeyi hedefler.

-Falhiyat Cemiyeti: İsyanlar çıkarmayı amaçlayan bir cemiyet.

-Ahmediye Cemiyeti: Kuvayi Milliye cemiyeti üyelerine sabotaj yapmayı hedefleyen bir cemiyettir.

-TÜRK ZABITA-I HUSUSiYE TEŞKiLATI; İngiliz ordusu tarafından örgütlenen dönemin emniyet mensupları tarafından oluşturulmuş bir teşkilattır.

-Kürt Teali Cemiyeti: Doğuda isyan çıkartıp milli mücadeleyi engellemek ayrıca İngilizlere bağlı bir kürt devleti kurmayı hedefleyen bir cemiyettir.

-Şarkı Karip Çerkezleri Cemaati: Çerkez kökenli Osmanlı vatandaşları kışkırtarak Milli Mücadeleye katılmalarını engellemeyi hedefler.

-Adem-i Merkeziyetçiler Cemiyeti: Milli mücadelenin hayal olduğunu savunan komünist grupların oluşturduğu bir cemiyettir.

-Mavri Mira Cemiyeti: Rumlar tarafından kurulan bu cemiyet Anadolunun bir Yunan toprağı olmasını hedeflerdi.

-Etnik-i Eterya Cemiyeti: Rumlar tarafından kurulmuş Mavri Mira cemiyeti ile aynı amacı taşır.

-Pontus Rum Cemiyeti: Karadeniz’de bir rum devleti kurulmasını hedefleyen bir cemiyet. Bölgedeki rumları türkleri katletmesi için örgütleyen bir cemiyet.

-Taşnak ve Hınçaklar Cemiyeti: Doğu Anadolu’da Ermenistan devleti kurmayı hedefler.
taşnak
-Sulh ve Selameti Osmanlı Fırkası: Tek amacı halife ve saltanatı korumak olan bir fırka.

-Wilson Prensipleri Cemiyeti: Anadolunun kurtuluşunun Amerikan himayesine girmekle mümkün olacağını savunan bir cemiyet.

-Kardos Cemiyeti: Rum nüfusunu arttırmak ve Yunanistandan gönülle gelecek Rumları örgütleyerek Anadolu’da çetecilik oluşturmak.

-Alliance İsrailite ve Macabbi Cemiyetleri: Filistin’de bağımsız bir İsrail devleti kurmayı hedeflemiştir. Osmanlıda yaşayan Museviler tarafından kurulmuştur.

Etiketler:,