Sponsorlu Bağlantılar

Elinizde sihirli bir değnek olsaydı neleri değiştirmek isterdiniz ? Elinizde bir yetki olsaydı, insanların mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşaması için neler yapardınız? Elinizde Sihirli Bir Değnek Olsaydı Ne Yapardınız? ile ilgili bir kompozisyon örneğini aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.
Bizler toplumu oluşturan bireyler, toplum huzuru ve kaliteli bir yaşam için el ele vermeliyiz. Konuyu açacak olursak her birey toplumu oluşturduğuna göre en küçük topluluk ailedir. Benim elimde sihirli bir değnek ya da yetki olsa öncelikle İnsanları bilinçlendirmek için çağın teknolojilerinden faydalandırdım. Öncelikle televizyon ve radyo gibi kitle iletişim araçlarını ve bu ortamda hazırlanan programların denetlemesini
sıkıya alır,eğitim ve bilinçlendirmeye yönelik programlar hazırlardım.Güzel bir toplumdan söz edebilmek için
okur yazar oranının artışı, kitap okuma hızı ve alışkanlığı ile ilgili çalışmalar başlatırdım.

Aile  toplumun temelini oluşturduğu için, Aile kurabilmeyi isteyenlere eğitim programları yapardım. Sağlıklı  sağlam temellere oturtulmuş
bir aile demek toplumun olumlu ve gelişimci bir sürece girmesi demektir.Sağlıklı ve  düzgün olabilmek iyi bir eğitimden geçer. Bunun  temelinde ailede başlar.Tabi ki çocuk aileden  okula gittiğinde hemen bu alanda da düzenlemeler yapardım. Okulda sadece sınav sistemine değil kişinin becerilerini, ilgilendiği ve  başarabildiği ayrıca en önemli kısmı da sevdiği yönde eğitim alarak işini en iyi şekilde yapmasını tabi ki bunu yaparken de  kişiyi tatmin edebilecek yaşam seviyesinde bir ücretle  emeğinin  karşılığını verirdim.Böylece hem mesleğini
severek yapan  hem de  sürekli yeniliklere ve elişime açık bir toplumu oluşturmuş olurduk.Bu durumu  çok içimizden bir örnekle açıklamak gerekirse  çocuk, çocukluğundan beri şartlandırma yöntemi ve baskı ile öğretmen olması istenmiş hep bu yönde
ilerleme göstermiş hatta başarmış olsa bile bu kişinin yetiştireceği bireylerin hiçte sağlıklı ve verimli olması
beklenemez. Çünkü sadece para kazanmak yada başkalarını mutlu etmek için bu yolda ilerlenmiş kişinin kendi
istek ve beklentileri karşılanmamış ve mutsuz psikolojisi bozuk bir birey yetişmiştir.
Unutulmamalıdır ki  sağlıklı mutlu bir  toplum  için sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmek şarttır.

Etiketler:,