Sponsorlu Bağlantılar

Dede Korkut’un eserleri, masalları, efsanesi, destanı, resmi, romanı, türbesi, zamanı, hikayeleri, kitabı, müziği, kısaca, hayatı, kişilik özellikleri, türk gelenekleri, sözleri, şiirleri, öğütleri, öyküleri, belgeseli, şarkısı, oğuzname, deli dumrul, bogaç han, kimdir, nerelidir, nüshaları nedir, filmi, fıkraları, şenlikleri, oyunları, üzerine yapılan çalışmalar, genel özellikleri, jenerik müziği ve daha birçok bilinmeyenler. Dede Korkut Hikayeleri ne zaman ve nasıl yazıya geçirildi. Bu biyografi konulu yazımızda Dede Korkut’u kısaca tanıyacağız.

Dede Korkut, destanları halka ilk anlatan kişidir. Oğuz Türkleri, onu keramet sahibi, gelecekten haber veren biri olarak görüp, her konuda ona danışırlar. Oğuz Han’a vezirlik yapmış, üstün özellikleri olan uzun yıllar yaşamış veli bir kişidir. Dede Korkut’un doğumu ve ölümü hakkında kesin olarak bir bilgi yoktur. Oğuzname’de Hz. Muhammed’e (S.A.V) elçi olarak gönderildiği ve 295 yıl yaşadığı yazmaktadır.

Dede Korkut Hikayeleri 14 ve 15. yüzyılda Akkoyunlular Devleti zamanında, yazıya geçirildiği tahmin edilmektedir. Bu konuda en kuvvetli kanaat 14. yüzyılda yazıya geçirildiğidir. Yazılan Dede Korkut Destanları’nın iki orijinal kopyası vardır. Bu kopyalardan biri Almanya’da Dresden’de öteki ise Vatikan’dadır. Hikayelerin kim tarafından yazıya geçirildiği konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

Dede Korkut’un bilinen en çok tanınmış hikayeleri 12 tanedir.Bu 12 hikaye Almanya Dresten kopyasıdır. Bunları sayacak olursak: Dirse Han Oğlu Boğaç Han, Kam Büre Beg Oğlu Bamsi Beyrek, Salur Kazanın Evinin Yağmalanması, Kazan Beg Oğlu Uraz Beg’in Tutsak Olması, Kadılık Koca Oğlu Yegenek, Usun Koca Oğlu Seğrek, Duha Koca Oğlu Deli Dumrul, Basatın Tepegöz’ü Öldürmesi, Kanlı Koca Oğlu Kan Turali, Begel Oğlu Emren, Dış Oğuz’un iç Oguz’a İsyanı, Salur Kazanın Tutsak Olması
Dede Korkut’un Vatikan kopyasında ise 6 hikaye vardır. Vatikan kopyasındakileri sayacak olursak: Hikayet-i Bamsı Beyrek, Hikayet-i Kazan Begün Oğlu Uruz Han Tutsak Olduğudur, Hikayet-i Taş Oğuz İç Oğuz’a Asi Olup Beyrek Vefatı, Hikayet-i Han Oğlu Boğaç Han, Hikayet-i Salur Kazan’ın Evi Yağmalanduğudur, Hikayet-i Kazılık Koca Oğlu Yegenek Bey

Dede Korkut Hikayelerinin Özellikleri: Dede Korkut hikayelerinde olağanüstü olaylara yer verilmiş, Türk ruhunu ve düşüncesini, kahramanların duygu ve düşünceleri nazımla dile getirilmiştir.
12 hikaye ve bir önsözden oluşan Dede Korkut hikayeleri, doğal ve canlı anlatım özelliğiyle dilden dile yayılmış Akkoyunlular Devletinde Dede Korkut Kitabı adı altında toplanmıştır.

Dede Korkut’un Kişilik Özellikleri: Doğa üstü manevi güç sahibi olması, Gelecekten haber verme, Halkın onun sözünü tutması, Duasının Allah katında kabul görmesi başlıca kişilik özellikleridir.

Dede Korkut Destanlarındaki Türk Gelenekleri: Yiğitlik gösterenlere ad koyma, Düğün yapma, Kız vermeye karşılık başlık alma, Toplantı yapıp karar verme, Kız isteme, Misafir için hayvan kesme, Rüyaları yorumlama,

Dede Korkut Hikayelerinde Verilen Öğütler: Dürüst olmak, Misafirperver olmak, Eşine sadık olmak, Devlete sadık olmak, Dedikodu yapmamak, Korkak olmamak, Çocuğunu iyi yetiştirmek, Anne ve babaya saygı göstermek, Üstüne düşen görevi layıkıyla yapmak

Dede Korkut’un türbesi, Bayburt’un Masat köyü çıkışında yer almaktadır. Halk arasında Ali baba olarak bilinen türbenin üzerinde hicri 718 (miladi 1318) tarihi bulunmaktadır.

Kaynak: Muharrem Ergin Dede Korkut Kitabı

dede-korkut-kimdir

Etiketler:, , ,