Sponsorlu Bağlantılar

Çocuğun idrar yollarında -böbrekler, üreterler (idrarı böbreklerden mesaneye taşıyan borular), mesane ve üretra (idrarı mesaneden dışarı çıkartan boru)- olabilecek çeşitli yapısal defektler, idrarın normal akışını engelleyebilir. Ayrıca idrar yollarını bu yollar ya da yakınındaki böbrek taşları, tümörler ya da kan pıhtıları da tıkayabilir. Mesaneyi kontrol eden sinirlerin hasar görmesi de, çocuğun mesaneyi boşaltmasını engellediğinden idrar akışını önleyebilir.
Böbrek taşları: Çocuğun böbreklerinde küçük ve katı kristaller oluşup üreterlere ya da mesaneye düşebilir ve idrar akışını engelleyebilir. Böbrek taşları boyut olarak küçük bir kum tanesinden golf topuna kadar değişebilir. Çocuğunuzda kolayca düşmeyen böbrek taşları varsa, belde (kaburgaların hemen altında) şiddetli bir ağrı olup taş mesaneye doğru indikçe ağrı da kasıklara doğru inecektir. Çocukta idrar yapma sırasında yanma, kanlı idrar, bulantı ve kusma da bulunabilir. Taşlar bazen kendiliklerinden birkaç gün içinde düşebilirler; ancak bir yere takılırlarsa ya cerrahi yöntemle çıkartılırlar ya da taşları kıran yüksek frekanslı ses dalgalarıyla küçük parçalara ayrılıp düşmelerinin sağlanması gerekebilir.
Epispadias: Nadir vakalarda, erkek çocuklar üretranın ucu penisin tam ucu yerine üst tarafında sonlanabilir. Epispadias adı verilen bu durumun bulunduğu bir çocuğun penisi yukarı doğru kıvrık da olabilir. Sünnet derisi kullanılarak üretraya cerrahi rekonstrüksiyon yapılması ve penisin ucunda bir delik oluşturulması gerekebilir. Bu sorunu düzeltmek için bebeğin birden çok kez ameliyat edilmesi gerekli olabilir.
Hidronefroz: Üreter ya da böbreklerin kavşak yaptığı yerde doğumsal yapısal bozukluk ya da üreterlerin içinde veya çevresindeki böbrek taşı, tümör, damar darlığına veya sinir hasarına bağlı olarak idrar akımının kesilmesi sonucu idrarın böbrek içinde birikmesiyle oluşan hastalığa hidronefroz denir. Böbreklerin biri veya her ikisi de genişler, ciddi hasar görür veya büyük olasılıkla yetmezliğe girer. Akut hidronefroz gelişen çocukta sırtın alt kısmında ani ve keskin bir acı olur. Tıkanma kronik ve iki yanlı gelişirse güçsüzlük, bulantı ve iştahsızlık gibi kronik böbrek yetersizliği bulguları ortaya çıkar. Sadece bir böbrek etkilenirse çocukta hipertansiyon gelişebilir. Hidronefrozun bir komplikasyonu olarak üriner sistem enfeksiyonu gelişebilir. Doktor fizik muayene sırasında bebeğin karnında bir kitle hissedebilir. Büyük çocuklarda röntgen ve ultrason tanıya yardımcı olur. Tıkanmayı düzeltmek için cerrahi tedavi gereklidir. Böbreklerden biri harap olmuşsa artık işlev göremeyeceği için ameliyatla çıkarılmalıdır. Her iki böbrek de bozulmuşsa çocuğa böbrek nakli gerekecektir.
Üreteropelvik kavşak tıkanması: Fetal gelişimin ilk 3 ayında böbrek ve üreterlerin kavşak yerindeki bir defekt tıkanmaya yol açarak hidronefroz yapabilir. Bu defektle doğan bir bebeğin karnında oldukça büyük bir kitle ile birlikte kusma, idrarda kan, idrar yolu enfeksiyonu ve yüksek kan basıncı vardır. Daha büyük çocuklarda da idrar yolu enfeksiyonu ve yüksek kan basıncı gelişebilir. Doktor bu hastalığa ultrason, röntgen ve diğer tetkikler ile tanı koyar. Bu bozukluğun tedavisi, bazen acil şartlarda yapılması gerekebilen cerrahi tedavidir.

Vezikoüreteral reflü: Normal olarak üreterlerden mesaneye idrar akışını bir kapak ayarlar. Bazı çocuklar, mesane kasıldığı zaman idrarın mesaneden böbreklere geri akmasına yol açan hatalı bir kapakla doğmuşlardır. Vezikoüreteral reflü denen bu bozukluk böbrek harabiyetine yol açabilir. Sık görülen semptomlar idrar yapma sırasında ağrı, idrarda kan ve ateştir. Çocukların çoğuna tanı bir idrar yolu enfeksiyonu geliştikten sonra veya sistogram denen mesanenin radyolojik tetkiki ile konur. Doktor idrar yolu enfeksiyonunu tedavi etmek için antibiyotik verecektir. Olguların çoğu kendiliğinden düzelir. Ağır vakalarda defektli kapağı düzeltmek için cerrahi girişim gereklidir.
Posterior üretral kapaklar: Bir erkek çocuğun üretrasında idrar akışını kontrol eden kapaklar doğumdan önce anormal oluşarak idrar akışına engel olabilir. Bu defektle doğan bir bebekte üreteropelvik kavşak tıkanması bulguları ile birlikte genişlemiş bir mesane ve kabızlık da vardır. Büyük çocuklarda sık idrar yapma ihtiyacı, yetersiz mesane kontrolü, idrar yolu enfeksiyonu veya idrarda kan görülebilir. Bu hastalık tedavi edilmezse kronik böbrek yetersizliğine yol açabilir. Bu defekte sistogram ile tanı koyulur. Defektin cerrahi girişim ile düzeltilmesi en yaygın tedavidir.
Displastik böbrek: Böbreği meydana getiren hücreler doğumdan önce anormal gelişim göstererek küçük, kötü çalışan ve az idrar üreten bir böbrek oluşturur. Genellikle sadece bir böbrek anormaldir. Doğumdan hemen sonraki fızik muayene sırasında doktor bebeğin karnın da oldukça büyük bir kitle saptar. Bebekte idrar yolu enfeksiyonu, idrarda kan ve yüksek kan basıncı gelişebilir. Her iki böbrek de bozuksa çocuk ölebilir. Doktorlar bazen doğumdan önce yapılan bir ultrason sırasında bu defekti saptayabilirler. Büyük çocuklarda ise yüksek kan basıncının sebebini araştırırken yakalarlar. Doğumdan sonra ultrason ve sintigrafik inceleme de tanıya yardımcı olur. Doktorunuz hasta böbreği ameliyatla çıkarmayı önerebileceği gibi bu durum çocuğun sağlığını etkilemiyorsa hiçbir tedavi de önermeyebilir, çünkü bir çocuk tek böbrekle yaşayabilir.
Atnalı böbrek: Bazı bebekler, böbrekleri alt kısımlarından bir atnalı oluşturacak şekilde birleşmiş biçimde doğarlar. Vakaların çoğunda böbrekler hiçbir semptom vermeden normal olarak çalışır; ancak bazı çocuklarda idrar akışı engellenerek böbreğin harap olmasına yol açar.
Çift üreter: Bir bebek her bir böbreğinden bir çift üreter çıkacak şekilde doğmuş olabilir. Çoğu vakada bu defekt hiç semptoma yol açmaz ve bebeğin böbrekleri normal şekilde işlev yapar. Ancak bazen çift üreter defekti idrar akışında tıkanmaya ya da akışın ters yöne dönmesine, enfeksiyona ya da mesane kontrolünün kaybına neden olur. Bu tür vakalarda defektlerin düzeltilmesi için çocuğun ameliyat edilmesi gerekebilir.

Etiketler:, , ,