Sponsorlu Bağlantılar

Biruni kimdir, hayatı, eserleri hakkında bilgi,  biyografisi, coğrafya çalışmaları, astronımiye katkıları, dünyanın şekli ile yaptığı çalışmalar, resmi, türk mü, yaşam öyküsü, unvanı, ülkesi, ne zaman doğdu, ne zaman öldü, matematiğe katkıları ile ilgili kısa özet bilgilerin yer aldığı bu kompozisyon başlıklı yazımızda bulabilirsiniz.

İran’ın Kas şehrinde 973 de doğmuş. Türk İslam dünyasının yetiştirdiği büyük bilim ve din adamlarından biridir. Arapça yazmasına rağmen  kitaplarında genellikle Türkçe kelimeler kullanması, Astronomi gözlemlerini Türklerin oturduğu bölgeleri tercih etmesi  nedeniyle  onun Türk olduğunu işaret etmektedir. Günümüzde fennin mimarlarına  öncü  olmuştur. Türk kökenlidir.  Ancak  Fars kökenli olduğunu söyleyenlerde vardır. Gerçek adı Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmed el-Birûnî’dir. Küçük yaşta babasını kaybetmiş. Annesi onu zor şartlarda, büyütmüştür. Daha çocuk yaşta araştırmacı yapıya sahipti. Gözlemlem yaparak  veri toplamanın insana, kitaptan  çok daha çok arar sağladığına inanmış ve bunu  gerçekleştirmiştir. Hindistan’ın feth edildikten sonra orada çeşitli ölçümler yapmış. Bîrûnî, yerkürenin yarıçapını 6.324.66 kilometre olduğunu, gerçeğe çok yakın şekilde hesaplamıştır. Dünyanın kesinlikle yuvarlak olduğunu, kesin şekilde açıklamıştır. İki nokta arasındaki
boylam farkını enleme ve aradaki toplam uzaklığa dayanan bir formül geliştrimiştir. Hesaplama Ölçme ve gözlemlerinde hata payını en aza indirgemek için çok çaba göstermiştir.İlk yapıtı , “Asar-ül-Bakiye”dir. Yüz seksen civarı eseri mevcuttur. Astronomi alanında yaptığı çalışmaların ilki olan; Sultan Mesut’a 1010?da sunduğu “Mesudî fi’l Heyeti ve’n-Nücum” adlı yapıtı gelir. Edebiyat alanında
gerilim düzleminin gök apsisine göre eğikliğini de (enlem eğikliğid,ye adlandırılır.) Kas, Gürgenç ve Gazne’de yaptığı çeşitli hesaplamalarla aslına çok uzak değerlerde bulmuştur. Birçok elementli ve bileşikli hesaplayabilmiş. Gazneli Mahmud Hindistan’ı aldığında Bîrûnî’yi de Hindistan’a götürmüştür. Hazine Genel Müdürlüğü’ne tayin edilmiş. Biruni Hindistan’da Hint dil ve kültürünü tamamıyla incelemiştir., Farsça, Sanskritçe,
Yunanca, Arapça ve  İbranice bilmekte ve sadece İslâmiyette  değil tüm dünyada ün salmakta ve saygıyla kendisinden bahsedilmektedir. Birûni’nin yapıtları  arasında en çok bilinenleri Tahdîd’ü Nihâyeti’l-Emâkin li Tas-hîh-i Mesâfet’il-Mesâkin EI-Asâr’il-Bâkiye an’il-Kurûni’I-Hâli-ye,EI-Kanûn’ül-Mes’ûdîKitab’üt-Tahkîk Mâ li’I-HindKitabü’I-Cemâhir fî Ma’rifet-i Cevâ-hirKitabü’t-Tefhim fî Evâili Sıbaâti’t-TencimKitâbü’s-Saydele fî
Tıp.Biruni bazı kaynaklara göre 1049  bazı kaynaklara göre 1051 yılında Gazne’de hayata veda  etmiştir.

biruni-astronomiye-katkilari

Etiketler:, ,