Sponsorlu Bağlantılar

Bilim nedir? Aydınlanma çağı neye denir? Aydınlanma çağında yaşanan gelişmeler nelerdir?
Türk Dil Kurumu sözlüğünde bilim kelimesi üç şekilde tanımlanmıştır. Tanımlar şu şekildedir. Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi, demektir. Diğer bir tanıma göre Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir ereğe yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci ya da Evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi. Şeklinde ifade edilmiştir.
Aydınlanma çağı ise Aydınlanma felsefesinin 18.  yüzyılda doğduğu benimsenmeye başladığı dönem olarak adlandırmaktadır. Toplumda köklü değişimin fikir ve düşünce olarak başlangıcıdır. Bu süreçte insan dinsel düşünceden çok akıl oyluyla gerçeklere ulaşabilme düşüncesinin ifadesidir diyebiliriz.
Aydınlama çağı beraberinde birçok gelişimi getirmiştir. Öncelikle Aydınlama çağı ile Rönesans ve reform hareketleri başlamıştır. İnsanların sömürgecilikten kurtulup kendi düşünme güçleri ile fikirlerini ortaya koyabilmelerin sağlamıştır. Karanlık çağ diye adlandırılan Orta çağın bitişini sağlamıştır. Avrupa’da yapılan  endüstri devrimleri de bu sürecin gelişiminde çok etkili olmuştur. Çünkü maddi olarak temel kabul edilmiştir. Aydınlanma çağında ilk temsilcileri olarak adlandırılan Rene Descartes ve Gottfried Wilhelm Leibniz ‘dir. Aydınlama çağı ile modern düşünce ve oldukça zor ve köklü bir değişim süreci ortaya konmuştur.Kant  bu çağı  ‘’Aklı kullanma  cesareti ‘’olarak  tanımlamıştır.

bilim

Etiketler:,