Sponsorlu Bağlantılar

Bağışıklık sistemi bademcikler, adenoidler, lenf nodülleri, lenfatik damarlar, timus ve dalak gibi organlar ile kemik iliği gibi dokular ve vücudun çeşitli yerlerinde bulunan özelleşmiş hücrelerden oluşmaktadır. Bağışıklık sisteminin her bölümü enfeksiyonlarla savaşan akyuvarların oluşumuna ya da aktif hale gelmesine katkıda bulunur. Akyuvarların lenfosit adıyla bilinen bir bölümü timusa giderek enfeksiyonla savaşta özelleşmiş hücre olan T-lenfositlere dönüşür. T-lenfositler -T hücreleri olarak da tanınırlar- istilacı enfeksiyon etkeni organizmalara, diğer yabancı maddelere ve bazı kanser hücrelerine saldırarak bunları yok ederler. B lenfositler olarak bilinen diğer lenfositler (veya B hücreleri) virüs ve bakteri gibi vücudu istila eden mikroorganizmalara karşı antikor üreterek enfeksiyonla savaşırlar. Antikorlar vücutta bulunmaya devam ederek istilacı ile tekrar karşılaştıklarında karşı saldırıya hazır olurlar. Bir çocuğun bağışıklık sistemi doğum sırasında henüz olgunlaşmamıştır. Çocuk enfeksiyon oluşturan organizmalarla karşılaştıkça vücudu daha fazla sayıda antikor üretir ve bağışıklık sistemi daha güçlü hale gelir, böylece çocuk büyüdükçe hastalıklarla savaşma gücü de artar. Bağışıklık sistemi hastalığı olan çocukların bağışıklık sistemi zayıftır veya yetersizdir, böylece istilacı organizmalarla savaşamaz. Genellikle sık sık ve hayatı tehdit edici sonuçları olan enfeksiyon geçirirler. Bağışıklık bozuklukları, vücudun enfeksiyonlara karşı doğal savunma sistemi olan bağışıklık sistemini bozan edinsel veya kalıtsal hastalıklardır. Bağışıklık sistemi virüsler, bakteriler, kanser hücreleri, nakledilen organlar veya uygun olmayan kan ürünleri gibi vücuda giren yabancı maddelerle savaşır. Malnütrisyon (Beslenme yetersizliği), Lösemi (kan kanseri) ve AIDS gibi bazı edinsel hastalıklar bağışıklık sistemini bozarak çalışmasını engellerler. Ciddi kombine bağışıklık yetersizlik hastalığı (bağışıklık sistemde hastalıklara karşı savaşan iki bileşenin ikisinde de eksiklik), agamaglobulinemi (bağışıklık sistemi için gerekli olan gama globulin proteinin bulunmaması) ve orak hücreli anemi gibi kalıtsal hastalıklar bağışıklık sisteminin gerektiği gibi gelişmesini ve normal işlev görmesini önlerler.

Bağışıklık Sistemi Bozuklukları Belirtileri

Çocukluk çağında rastlanan çoğu bağışıklık sistemi hastalıkları kalıtsaldır ve bulgular doğumdan hemen sonra ortaya çıkabilir. Bu tip hastalıkları olan çocuklar soğuk algınlığı, Suçiçeği, Kabalulak, Kızamık, mononükleoz, Pnömoni ve Menenjit gibi çeşitli hastalıklara kolay yakalanırlar. Huzursuz, soluk, zayıf ve sürekli hastadırlar. Bu çocukların lenf bezleri genellikle şiştir ve karaciğer veya dalakları da şişmiş olabilir. Sık sık döküntü veya kabarcıkları, cilt yaraları, hızlı atan kalpleri, konjonktivit ve ishalleri olabilir. Bu tip rahatsızlığı olan bir çocukta aynı anda birden fazla hastalık bulunabilir. Bağışıklık yetersizliği olan çocuklar tedaviye iyi yanıt vermeyebilirler ve çocuk felci, kabakulak, kızamık, Kızamıkçık veya su çiçeği gibi canlı virüslerden hazırlanan aşılara karşı ters bir tepki gösterebilirler. Bağışıklık sistemi zayıf olduğu için bir hastalığın iyileşmesi uzun sürebilir. Hatta, çocuk tamamen iyileşemeyebilir. Bağışıklık sistemi vücudun çeşitli yerlerinde bulunduğu için bu sistemin bozukluğu pek çok diğer sistemi etkileyebilir ve hayatı tehdit edici olabilir.

Bağışıklık Sistemi Bozuklukları Nedenleri

Eğer çocuğunuz bebekliğinden beri sürekli hastalanıyorsa ve pek iyileşmiyorsa veya bağışıklık sistemi bozukluğuna ilişkin diğer belirti ve bulgulara sahipse doktorunuz, enfeksiyon etkenini aramak ve T lenfosit, B lenfosit, bağışıklık globulin ve diğer akyuvarların miktarını ölçmek için kan testleri isteyecektir. Doktorunuz çocuğunuzun dışkı ve idrarını da enfeksiyon açısından inceleyebilir ve dahili başka bir sorun olup olmadığını anlamak için röntgen filmi çektirmenizi önerebilir.

Bağışıklık Sistemi Bozuklukları Tedavisi

Bazı çocuklar bağışıklık yetersizliği atlatıp tamamen işleyen bir bağışıklık sistemine sahip olabilirler. Diğerlerinde belirtiler hafiftir ve zaman zaman hastalıklar ortaya çıkabilir. Çocuğunuzun doktoru enfeksiyonları mümkün oldukça antibiyotiklerle tedavi edecektir. İnterferon gibi ilaçlar çocuğunuzun enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olabilir. Tüm hastalıklarla yoğun bir şekilde mücadele edilmelidir. Ciddi durumlarda çocuğunuzun hasta olan kemik iliğinin ilaçlarla veya ışınlama (radyasyon) ile tahrip edildikten sonra bir vericiden, genellikle kız veya erkek kardeşinden, sağlıklı ve uygun bir kemik iliği alınarak intravenöz yoldan çocuğunuza verilmesi gerekebilir. Ciddi bağışıklık bozuklukları ölümcül olabilir.

Etiketler:, ,