Sponsorlu Bağlantılar

Bağırsak polipleri çocuğun bağırsak mukozasında anormal doku büyümesine bağlı küçük kütlelerdir. Bağırsağın tümünde olabilmekle birlikte, bunlara en sık kolonda (kalın bağırsakta) rastlanır. Çocuklarda ortaya çıkan poliplerin çoğu zararsızdır ve çocuk büyüdükçe bunlar kaybolur. Nadiren, bazı polip tipleri kanserleşebilmektedir.
Bağırsak Polip Çeşitleri
Çocuklarda en sık görülen polip çeşitleri tipleri, Peutz-Jeghers sendromu, jüvenil polipler ve ailesel poliplerdir.
Peutz-Jeghers sendromuna bağlı polipler: Bu genetik hastalık bebeklerin ve küçük çocukların ince bağırsağında polipler oluşturur ve dudak ve ağızlarında kahverengi küçük lekelere yol açar. Bu polip türü kolaylıkla kanar. Polipler çoğu zaman zararsız olmakla birlikte nadiren kanserleşebilir.
Jüvenil polip: Bir yaşın altındaki çocuklarda nadir oluşur, ancak 2-5 yaş arasındaki çocuklarda en sık rastlanan polip türüdür. Çoğunluğu kolon ve rektumda oluşur ve zararsızdır. Genellikle çocuk 15 yaşına gelinceye kadar tedavisiz kaybolur.
Ailesel polipozis: Nadir rastlanan bu genetik hastalıkta kolon ve rektumda çok sayıda polip oluşur. Bu polipler çocukluk çağında tedavi edilmelidir, çünkü çocuk 40 yaşına ulaşıncaya kadar geçen zamanda kanserleşme riski yüksektir. Bu tür polipler 4 ay ile 10 yaş arasında oluşmakla birlikte, çoğu zaman ergenlik döneminin başlangıcında fark edilir.

Bağırsak Polipleri Neden Oluşur?

Bağırsak poliplerinin en sık rastlanan işareti, dışkıda az miktarda parlak kırmızı kan görülmesidir. Kan, çocuk kakasını yaptığında veya herhangi bir sırada görülebilir. Peutz-Jeghers sendromu, çocuğun ağız ve dudaklarında kahverengi lekeler dışında semptom vermemekle birlikte, bazen kanama, yemekten sonra karın ağrısı, intussepsiyon, anemi veya kusmaya yol açabilir. Jüvenil polipler dışkılama sırasında kanamaya ve nadiren de karın ağrısı, ishal ve kan kaybına bağlı anemiye neden olur. Ailesel polipozis rektal kanama ve ishale neden olabilir ya da erişkin çağında kanser oluşuncaya kadar hiçbir semptom vermez.

Bağırsak Polipleri Tanısı

Bağırsak poliplerinin çoğu zararsız olmakla birlikte, çocukta kanlı dışkı veya başka bir semptom varsa doktora başvurulmalıdır. Doktor ailenizde bağırsak polibi, kolon kanseri ya da dışkıda kan öyküsü olup olmadığını öğrenmek isteyecektir. Rektal muayeneyi de içeren tam bir fizik muayene yapacak ve çocuğunuzu, kolon ve rektumda endoskopik inceleme yapılması için bir gastroentereoloğa (mide ve bağırsak hastalıkları konusunda uzman doktora) gönderecektir. Endoskop kıvrılabilen ve ucunda bulunan ışık yardımıyla doktorunuzun bağırsak poliplerini görüp biyopsi alabileceği, tüp şeklinde bir alettir. Doktorunuz tanıya yardımcı olmak için baryumlu radyolojik inceleme isteyebilir; ancak endoskopların kullanıma girmesinden sonra bu daha az kullanılan bir yöntem olmuştur. Kan tetkikleri poliplerin kansızlık gibi komplikasyonlarını saptamak için gerekli olabilir.

Bağırsak Polipleri Tedavisi

Doktorunuz, çocuğunuzun polipleri semptom vermiyorsa ve zararsızsa tedavi uygulamama yolunu seçebilir. Bunlar kanamaya veya bağırsak tıkanmasına yol açıyorsa olasılıkla onları elektrokoagülasyon ile tedavi edecektir. Doktorun çocuğunuzun poliplerine tanı koymak için kullandığı endoskop aynı zamanda poliplerin elektrokoagülasyon ile tedavisi içinde kullanılabilir. Ailesel polipozise bağlı polipler erişkin yaşamda kanser riski taşıdığından, daha saldırgan bir tedavi yaklaşımını gerektirir. Bu polipler cerrahi yöntemle çıkarılmalıdır. Doktorunuz gelecekte kanser riski nedeniyle çocuğunuzun tüm kolonunun çıkarılmasını bile önerebilir. Kolonun tamamı çıkarılırsa, doktor çocuğunuzun ince bağırsağını ya doğrudan rektuma bağlayacak ya da karın duvarında ileostomi adı verilen kalıcı bir açıklık yaparak ince bağırsağın alt ucunu buraya birleştirecektir. İkinci durumda çocuğunuz dışkısını karnın dışına bağlanan bir torbaya yapacaktır. Cerrahi girişimden sonra çocuğunuz yeni oluşan ve tedavi gerektirebilecek polipler açısından izlenmelidir. Elektrokoagülasyon nedir? Hastalıklı dokuları tahrip etme ya da kanamayı durdurma amacıyla dokuların yakılması eski bir tekniktir. Eski hekimler bu amaçla ateşte ısıtılmış bir demir kullanırlardı. Günümüzdeki hekimler ise yakıcı kimyasal maddeler, ısı ve son olarak da elektrik kullanmaktadırlar. Elektrokoagülasyon, dokuları yakma amacıyla yüksek frekanslı elektrik akımı kullanılmasıdır. Cerrahlar polip tedavisinde bunu, polipleri elektrikle yakmak için endoskopun (elastik görüntüleme aygıtı) içinden elektrokoter adı verilen aygıtı sokarak, intestinal poliplerin tedavisinde kullanmaktadırlar. Elektrokoagülasyon kimyasal maddeler ya da ısı uygulamasından daha verimli ve kolay bir yöntemdir. Ameliyattan önce çocuğunuza genel anestezi uygulanması gerekecektir, ancak işlemin kendisi basit ve görece ağrısızdır. Cerrahın bütün polipleri çıkartması için bir elektrokoagülasyondan fazlasını yapması gerekebilir.

Etiketler:, ,