Sponsorlu Bağlantılar

Yenidoğanda aralarında virüsler ve parazitler tarafından oluşturulan ve TORCH sendromu ( Toksoplazmoz, Kızamıkçık, Sitomegalovirus ve Genital Herpes) olarak bilinen bir grup enfeksiyon da dahil olmak üzere çeşitli enfeksiyonlar görülebilir. Listerioz ve B grubu streptokok enfeksiyonu gibi bakteri enfeksiyonlarının yanı sıra cinsel yolla bulaşan sifilis benzeri enfeksiyonlar da yenidoğanları etkileyebilir. Bu enfeksiyonlara yol açan organizmalar hamilelik veya doğum sırasında bebek doğum kanalından geçerken anneden bebeğe bulaşır.

Toksoplazmoz.

Toksoplazmoz, Toxoplasma gondii adı verilen bir parazit tarafından oluşturulan bir enfeksiyondur. Bu parazit çiğ veya az pişmiş etlerde, çiğ yumurtada ve çiğ keçi sütünde bulunabilir. Kedi dışkısı veya kedi dışkısıyla temas etmiş böceklerle de bulaşabilir. Bu parazite maruz kalan hamile bir kadın enfeksiyonu plasenta yoluyla fetüse geçirebilir. Eğer bir kadının hamileliğinin erken döneminde toksoplazmozu varsa düşük veya ölü-doğum yapabilir. Enfekte olan yenidoğanlarda görmeyi bozabilecek enfeksiyonlar, işitme kaybı, mental retardasyon, öğrenme kaybı, nöbetler veya hidrosefali gelişebilir. Ciddi enfeksiyonu olan bazı yenidoğanlarda sarılık, karaciğer ve dalak büyümesi veya döküntü görülebilir. Ciddi enfeksiyon hayatın ilk bir kaç günü içinde ölüme sebep olabilir. Doktorlar bu enfeksiyonun tanısı için kan testlerinden yararlanırlar. Enfekte olan yenidoğanlar komplikasyonların önlenmesi veya azaltılması için doğumdan hemen sonra primetamin ve sulfadiazin isimli iki ilaç ile tedavi edilirler.

Sitomegalovirüs.

Sitomegalovirüs, herpes virüs ailesinde yer alan bir virüs tarafından oluşturulan ve yenidoğanlarda sık görülen bir enfeksiyondur. Enfekte olmuş bir kişiyle öpüşmek, cinsel ilişkiye girmek veya idrar ya da kan gibi enfekte olmuş vücut sıvılarına dokunmak gibi yakın temasla bulaşır. Fetüsler doğum sırasında veya öncesinde enfekte olabildikleri gibi bebekler anne sütüyle de enfekte olabilir. Sitomegalovirüs ile enfekte olan çoğu yenidoğanda hafif bir enfeksiyon vardır ve semptom bulunmayabilir. Bazılarında ise daha ciddi bir enfeksiyon ve pnömoni, karaciğer ve dalak büyümesi ve anemi gibi hayatı tehdit edebilecek sorunlar olabilir. Bu yenidoğanlarda daha sonra mental retardasyon, işitme kaybı, gelişme geriliği ve görme problemleri gibi çeşitli bozukluklar gelişebilir. Doktorlar kan ve idrar testleriyle sitomegalovirüs enfeksiyonunun tanısını koyarlar. Hastalık belirtilerine sahip enfekte olmuş yenidoğanlara gansiklovir isimli antiviral ilaç verilir ve destekleyici bakım yapılır.

Genital Herpes.

Yenidoğanlar, herpes simplex virüsü tarafından yol açılan ve genellikle cinsel yolla bulaşan genital herpesle enfekte olabilirler. Enfekte olmuş bir kadın tarafından fetüs veya yenidoğana bulaştırıldığı zaman bu virüs bebekte hayatı tehdit edici komplikasyonlara yol açabilir. Yenidoğandaki başlangıç belirtileri göz enfeksiyonları ve deride veya ağızda ortaya çıkan yaralardır. Eğer herpes enfeksiyonu yayılmazsa bebek normal gelişebilir, fakat enfeksiyon bazen beyne ve iç organlara yayılarak nöbetlere, körlüğe, işitme kaybına, mental retardasyona, serebral palsiye, karaciğer harabiyetine hatta ölüme yol açabilir. Enfekte olan yenidoğanlar genellikle asiklovir veya vidarabin gibi antiviral ilaçlarla tedavi edilirler. Eğer enfeksiyon bebeğin cildi, gözleri ve ağzı dışına yayılmadıysa ilaçlar etkili olabilir. Enfeksiyon yayıldıktan sonra ilaçların etkisi azalır ve genellikle bebeğin bir yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi edilmesi gerekebilir.

Listeriozis.

Listeriozis, toprakta ve suda bulunan Listeria türü bakterilerin yol açtığı bir enfeksiyondur. Hamile kadınlar bakteri bulaşmış sebze, pastörize edilmemiş peynir veya az pişmiş et yiyerek enfekte olurlar ve bakterileri fetüslerine doğum sırasında veya öncesinde geçirirler. Annede herhangi bir semptom görülmeyebilir. Enfekte olan yenidoğanda pnömoni, septisemi veya menenjit gelişebilir ki bunların tümü ölümcül olabilir. Listeriozis düşüklere de yol açabilir. Bu enfeksiyon çeşitli kan testleriyle hamile kadında ve yenidoğanlarda saptanabilir. Hastalığın tedavisi için antibiyotikler kullanılır.

B Grubu Streptokoklar.

Birçok kadının vajeninde B grubu streptokok türü bakteri yer almaktadır ve fetüsü doğum öncesinde veya doğum sonrasında enfekte edebilir. Enfekte olan yenidoğanın semptomları solunum güçlüğünü içerebilir ve bebekte doğumdan kısa süre sonra pnömoni veya erken bebeklik döneminde menenjit ortaya çıkabilir. Çocuğa intravenöz yoldan sıvı verilebilmesi ve solunumu ile ilgili yardım edilebilmesi için hastaneye yatırılması gerekebilir. Doktorlar çocuğun tedavisi için antibiyotik kullanırlar.

Etiketler:, , , ,