Sponsorlu Bağlantılar

Aort kapağında darlık bulunan bir kalpte, aorttaki (vücuttaki ana arter) kalp kapağı daralmıştır. Bu daralma çocuğun kalbinden vücudun öteki bölümlerine kan çıkışını engeller ve kalbin daha zorlanarak çalışmasına ve ventrikül adı verilen bölümlerinde kalınlaşmaya neden olur. Pulmoner kapağında darlık bulunan bir kalpte de , pulmoner arterdeki (akciğerlere kan götüren büyük damar) kalp kapağı daralmıştır. Bu daralma, kalpten akciğerlere kan geçişini engeller ve kalbin daha zorlanarak çalışmasına neden olur. Aort darlığı, normalde kanın kalpten aort adlı damara akmasına izin veren kapakta ya da kapağı çevreleyen aort bölümünde daralma olduğu anlamına gelir. Pulmoner darlığı ise, normalde kanın kalpten çocuğun akciğerlerine akmasına izin veren kalp kapağında (ya da etrafındaki bölgede) darlık olmasıdır. İki darlık şekli de, akciğerler ya da vücudun bütününe kan akışını engeller. Çocuklar kalplerinde böyle bir darlık bulunarak doğabilirler ya da romatizmal ateş, endokardit ya da nörofibromatozis gibi altta yatan başka bir hastalığın komplikasyonu olarak bu darlıkları edinebilirler.

Aort ve Pulmoner Kapaklarda Darlık Belirtileri

Çocukların çoğunda hafif bir darlık olabilir ve hiç semptom bulunmayabilir ya da semptomlar çocuk büyüdükçe ortaya çıkabilir. Özellikle etkinlikte bulunduğu sırada ortaya çıkan nefes darlığı, hem aort hem de pulmoner darlıkta görülen bir işarettir. Sık rastlanan diğer semptomlar olarak halsizlik, güçsüzlük ve göğüs ağrıları belirtilebilir. Her iki darlık tipi de bayılmaya neden olabilirse de, bu semptom aort darlığında daha sıktır. Semptomların ağırlığı her zaman darlık ağırlığına paralel olmaz. Ağır bir pulmoner darlıkla doğan bir bebekte büyük bir kalp, zor emme, kilo almada bozukluk, büyüme gecikmesi ve konjestif kalp yetersizliği bulunabilir. Bazı vakalarda çocuğun derisinde mavimtrak renk değişikliği görülebilir. Bu tür semptomlar varsa hemen tıbbi yardım aranmalıdır. Ağır aort darlığı bulunan daha büyük bir çocukta da kalp yetersizliği gelişebilir. Nefes darlığı başlangıçta yalnızca etkinlik sırasında ortaya çıkarken, zaman içinde sürekli bir hale gelebilir.

Aort ve Pulmoner Kapaklarda Darlık Tanısı

Çocukta semptomlu ya da semptomsuz kapak darlığı varsa, hekim fizik muayene de stetoskopla dinleyerek kalpte üfürüm saptayabilir. Tanıyı doğrulamak için, bir kardiyologdan konsültasyon isteyeceği gibi, akciğer filmi, ekokardiyogram (kalp ultrasonografisi), elektrokardiyogram (kalbin elektriksel aktivitesini dışardan kaydeden bir aygıt) ya da kalp kateterizasyonu isteyebilir.

Aort ve Pulmoner Kapaklarda Darlık Tedavisi

Çocukta hafif bir darlık varsa, hekim hastalığı tedavi etmeyip yalnızca ilerlemesini izleyecektir. Semptomlar ağırlaşırsa ya da darlığın ciddi boyutta olduğu saptanırsa, özellikle konjestif kalp yetersizliği bulunduğunda hastaneye yatırılması ve kalp ilaçları kullanılması gerekecektir. Ağır pulmoner darlık vakalarında, hekim balonla valvüloplasti adı verilen girişimi önerebilir. Bu işlemde, ucunda bir balon bulunan ince bir tüp kalbe kadar sokulacaktır. Daha sonra darlık bulunan kapakta balon şişirilir ve kapak genişletilir. Ağır aort darlığını tedavi etmek için, hekim daralmayı düzeltme amaçlı kalp cerrahisi ya da kapağın mekanik bir kapak proteziyle değiştirildiği bir ameliyatı önerebilir. Aort ya da pulmoner darlığı bulunan çocuklara herhangi bir diş girişimi ya da cerrahi girişim yapılmadan önce, kalpte bakteriyel enfeksiyondan korunma amacıyla antibiyotik kullanılması gerekir.

Etiketler:, ,