ilkyazi.com

« | »

İbn-i Sina Hayatı ve Eserleri

İbn-i Sina’nın hayatı ve eserleri, kitapları,  sözleri, doğum tarihi, doğum yeri, ibni sina kimdir? ile ilgili kompozisyon örneğiniz sizlerle paylaşıyoruz. İbn-i Sina’nın Doğum Yeri: Horasan şimdiki adıyla Erzurum/Türkiye’dir. Doğum Tarihi: M.S. 980yılıdır. İbn-i Sina En büyük İslam bilginlerinden sayılan filozof ve hekimdir. İslam düşüncesinde Farabi’yle yola çıkan Aristotelesçi felsefe geleneğinin en önemli  temsilcisidir. Matematik, astronomi,  fizik, kimya, felsefe tıp ve müzik gibi bilgi ve becerinin çeşitli alanlarında  oldukça öne çıkmıştır. Abdullah Bin Sina’nın oğludur. Onsekiz yaşında iken  İbni Sina bilinen bütün ilimlerde bilgi sahibidir. Buhara sultanı İbni sinay’yı yanına çağırarak çare bulunamayan hastalığının tedavi etmesi ile büyük başarı kazanır. Bu başarısı hayatının çıkışı olur. Çünkü sultanın değerli kütüphanesi , İbni Sina’nın  bilgilerini genişletmek için verecektir büyük bir fırsattır. Ünlü bilgin Natili’den ve İsmail Zahit’den birçok dersler almış Geometri (özellikle Eukleides geometrisi), mantık, fıkıh, sarf, nahif, tıp, doğabilim konularında çalışmalar  yapmıştır. Değişik konular üzerine 240′ı bugünlere kadar gelen 450 civarlarında makale yazmıştır. Bugünkü yazıların 150 tanesi felsefe 40 tanesi de tıp konusundadır. Onyedi tanesi sadece  tıp üzerine  olan yüzaltmış küsur eseri bulunmaktadır. Başlıca eserleri ve kitapları :
El-Kanun fi’t-Tıp ( Tıp-Hekimlik Kanunu ) El-Şifa El-Necat (“Kurtuluş Kitabı )El-İşaret ve’t-Tenbihat (Belirtiler ve Uyarılar) Kitabü’ş-Şifa (Sağlık Kitabı) İbni Sina Ortaçağ batılı düşünürlerinin rahatça danıştığı ve güvendiği   bir kaynaktır. St. Jean Damascene’den sonra Batı’nın inanıp güvendiği çok yüksek bir filozof ve hekim olarak adlandırlır.
Tarihte ilk defa, tıp ve cerrahiyi iki ayrı düzen olarak ele alan İbn-i Sinâ, cerrahi tedavinin sağlıklı ve düzenli yürütülebilmesi, isteniyorsa anatominin önemine özellikle dikkat çekmiştir. Yaşamsal tehlikenin çok yüksek olması dolayısıyla dikkat çekmeyen, cerrahi tedavi ile ilgili örnekler vermiş ve ameliyatlarda kullanılmak üzere bazı aletler önermiştir. Pozitif bilimlerde de oldukça, söz sahibi olmayı başarmıştır. Tıp alnında modern tıbbın doğuşuna kadar Doğu ve Batı’da çok önemli bir kişilik sayılmıştır.İbn-i Sina 1037 yılında vefat ettiğinde arkasında birçok eser bırakarak insanlığa byük hizmeti bulunmuştur.

ibni-sina-hayati-eserleri

Yazar: Tarih: 07 Aralık 2016.

Etiketler: , , ,

Kategori: Kompozisyon Örnekleri

1 yorum

  1. güzelmiş iyi iyi güzelmiş

    çilek tarafından. Tarih:4 Mar, 2013-18:09Lütfen yorum yazınız.

« | »


Son Yazılar


Sayfalar