ilkyazi.com

« | »

El biruni’nin hayatı kısaca

El Biruni’nin yaptığı çalışmalar eserleri ve hayatı hakkında kısaca özet bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz.
5 Eylül 973 Harezm doğumlu olan El Buruni’nin tam adı: Ebu Reyhan Muhammed Bin Ahmed El-Biruni’dir.
Fars kökenli büyük islam bilginidir. Birçok kaynak tarafından Türk kökenli olduğu iddia edilir.
Doğu Harzemşahlar ülkesi, Batı Harzemşahlılar tarafından ele geçirildiğinde, Biruni kısa bir süre Bugün İran topraklarında olan Rey şehrinde yaşamış, sonra batı Harzemşahların merkezi olan bugün Gürgan adıyla bilinen Cürcan’da, Şems el Maali Kabus’un sarayında kalmıştır. Gazneli Mahmut sarayı da ele geçirince Biruni Gazne’ye gider. Burada sarayda büyük itibar görür ve Gazneli Mahmut’un Hindistan seferine katılarak Hintli bilim adamlarının dikkatini çeker. Hind ülkesi alınınca da Nendene şehrine yerleşerek bilimsel çalışmalarına burada devam eder.
Daha sonra tekrar Gazne’ye dönmüş vefat edinceye kadar burada yaşamıştır.
Gökbilim, matematik, doğa bilimleri, coğrafya ve tarih alanında yaptığı çalışmaların sonucu yüzseksen civarı eseri olan El Biruni’nin günümüze kadar ulaşan yirmiyedi eseri bulunmaktadır.
El-Biruni devletlerin ilişkilerinin altında dini nedenler aranmasının yanlış olduğu düşüncesi içerisindeydi. El-Biruni Aristo tarzı düşünceye karşı çıkarak, tek tanrı inancını benimsemiştir.
Biruni bir kadını sezaryenle doğum yaptırmış, üç bin kadar bitkinin neye yaradığını ve nasıl kullanıldığı anlatan çok önemli bir kitap yazmıştır. El Biruni’nin yaptığı çalışmalar ve büyük eserleri sebebiyle yaşadığı çağa Biruni Çağı denilmektedir.
El-Biruni’nin en çok bilinen 7 eserinin adları: El-Âsâr’il-Bâkiye an’il-Kurûni’i-Hâli-ye, El-Kanûn’ül-Mes’ûdî, Kitâb’üt-Tahkîk Mâ li’l-Hind, Tahdîd’ü Nihâyeti’l-Emâkin li Tas-hîh-i Mesâfet’il-Mesâkin, Kitâbü’l-Cemâhir fî Mâ’rifet-i Cevâ-hir, Kitâbü’t-Tefhîm fî Evâili Sıbaâti’t-Tencîm, Kitâbü’s-Saydele fî Tıp
El Biruni’nin vefat ettiği tarih tam olarak bilmese de 13 Aralık 1048 veya 1061 tarihinde Gazni’de (Afganistan) vefat ettiği öne sürülmektedir.
El-Biruninin-Hayati-Kisaca

Yazar: Tarih: 30 Kasım 2016.

Kategori: Biyografi Örnekleri

3 yorum

  1. çok teşekkür ederim

    hazar yusuf gürbüz tarafından. Tarih:24 Ara, 2013-16:41

  2. teşekkürler

    esma tarafından. Tarih:9 Nis, 2014-22:33

  3. çok uzun

    ...irem tarafından. Tarih:27 Ara, 2016-21:14Lütfen yorum yazınız.

« | »


Son Yazılar


Sayfalar