Sponsorlu Bağlantılar

9. sınıf Biyoloji canlıların ortak özellikleriyle ilgili test çözebileceğiniz bir sayfa. Bu test ile hem canlıların ortak özelliklerini yeniden öğreniyoruz hemde yaklaşan sınavımıza bir hazırlık oluyor. Canlıların ortak özellikleriyle ilgili testimiz;

1.Tüm canlılar tarafından gerçekleştirilebilen temel hayatsal olaylarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a.Organik besinlerin parçalanması sonucu ortaya çıkan enerji ile ATP sentezi yapılmasına hücresel solunum denir.
b.Her canlı kendine özgü bazı molekülleri sentezlemek zorundadır.
c.Heterotrof canlılar ihtiyaç duydukları ATP’yi dış ortamdan hazır olarak alırlar
d.Canlılar dış ortamlarıyla etkileşim halinde olan sistemlerdir.
e.Tek veya çok hücreli yapıdaki tüm canlılar belirli bir organizasyona sahiptir.

2.Aşağıda verilen canlıların özellikleri ile ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır?
a.Çok hücreli canlılardan doku organ sistem düzeyinde bir organizasyon bulunabilir
b.Tüm canlılar ATP sentezler ve kullanır
c.Canlılar çevresel uyaranlara karşı tepki gösterirler
d.Canlılar biyolojik olaylarda enzim kullanırlar
e.Tek hücreli canlılar içerisinde besinlerini kendileri üretebilen tür yoktur

3.Canlıların hayatsal olaylarını gerçekleştirebilmek için enerji ihtiyaçlarını karşılamaları canlıların aşağıdaki ortak özelliklerinden hangisinin tanımıdır?
a.Hareket
b.Solunum
c.Üreme
d.Dolaşım
e.Boşaltım

4.Beslenme tüm canlıların sahip olduğu özelliklerinden birisidir. Aşağıdakilerden hangisi canlıların beslenme faaliyetlerini gerçekleştirme nedenleri arasında sayılmaz?
a.Canlıların yapısına katılacak moleküllerin temin edilmesi.
b.Canlılık faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli olan ATP enerjisinin üretimi için hammadde temini
c.Hücrede düzenleyici olarak görev alacak bazı maddelerin karşılanması
d.Farklı özelliklere sahip organizmaların oluşumu için gerekli yeni genlerin temin edilmesi
e.Canlıya özgü kopleks moleküllerin üretimi için gerekli olan monomerlerin karşılanması

5.Gelişmiş yapılı çok hücreli hayvanlara ait
1.hücre 2. Molekül 3. Organel 4. Doku 5. Organ yapıların organizasyon düzeylerine göre basitten karmaşığa doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a.2-1-3-4-5
b.1-3-2-5-4
c.2-3-1-4-5
d.2-3-5-1-4
e.1-2-4-5-3

6.Aşağıda verilenlerden hangisi tüm canlıların ortak özelliklerinden biri değildir?
a.Dokulardan oluşma
b.Solunum yapma
c.Atık maddeleri boşaltma
d.Besin tüketme
e.Uyarılara tepki verme

7.Canlılar büyüme, gelişme ve enerji gereksinimlerini karşılamak için öncelikli olarak aşağıdaki olaylardan hangisini gerçekleştirmek zorundadır?
a.Hücreler arası organizasyon
b.Üreme
c.Beslenme
d.Boşaltım
e.Dolaşım

8.Doğada kendi haline bırakılan her şey düzensizliğe gider. Canlılar enzim kullanabilme yetenekleri sayesinde belli organizasyon çerçevesinde yaşamlarını sürdürür. Çok hücreli canlılarda organizasyon basamakları basitten karmaşığa doğru hangisinde doğru sıralanmıştır?
a.Doku –hücre-organ-sistem-organizma
b.Organ-organizma-doku-sistem-hücre
c.Hücre-doku-organ sistem- organizma
d.Organizma-organ-doku-hücre-sistem
e.Sistem-hücre-organizma-doku-organ

9.Kendi besinlerini üretebilen fotosentetik bir canlı besinlerini üretebilmek için aşağıdakilerden hangisine doğrudan gerek duymaz?
a.Enzim
b.Klorofil
c.Karbondioksit
d.Işık
e.Oksijen

10.Aşağıdakilerden hangisi her bir canlının sahip olması gereken özelliklerden değildir?
a.Metabolik faaliyetler sonucu boşaltım ürünü oluşturma
b.Enzim kullanma
c.Beslenme
d.Solunum ile ATP sentezleme
e.Hücrelerinde çekirdek bulundurma

Cevaplar ise 1-C, 2-E, 3-B,4-D,5-C,6-A,7-C,8-A,9-E,10-E