Sponsorlu Bağlantılar

Babalar çocukların okuma hakkını tehdit ediyor konusuyla ile ilgili kısaca özet bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz.
Babalar ve anneler ailevi ve ekonomik sebepleri öne sürerek çocukların eğitim almasını engeller. Bu sebepten birçok kız çocuk erken yaşta evlendirilir, erkek çocuklar ise henüz oyun çağındayken çeşitli işlerde çalıştırılır. Aileler bu yanlış düşünceleriyle çocukların geleceğini tehdit etmektedir. Ailelerin çocuklarını çalıştırmaları engellenmesi, devlet tarafından çocukların eğitim hakkının tam olarak sağlanması ve ekonomik destek verilmesi gerekmektedir.
Bu yılın Dünya Çocuklarının Durumu’nda da belirtildiği gibi, milyonlarca çocuk hiç okula gitmemiş, bundan daha fazla kız çocuk eğitimini tamamlamamış ve sayısız çocuk da hakları olan kaliteli eğitimi alamamıştır. Oysa bir kız çocuğu eğitmek, ailenin bütününü eğitmek demektir. Bir kez daha burada da, aileler için geçerli olan toplumlar için ve tabii ki ülkeler için de geçerlidir. Bugüne dek yapılan pek çok araştırma, kalkınma için kız çocukların eğitiminden daha etkili başka bir araç olmadığını göstermiştir.
21. yüzyılda daha iyi bir dünya için dünya ülkelerinin üzerinde anlaşmaya vardıkları Binyıl Kalkınma Hedeflerinden (BKH) ikisi, kız ve erkek çocukların eğitimi üzerinde odaklanmıştır. Bunlar salt birtakım hedeflerden ibaret değildir; bu hedeflere ulaşmada ne kadar başarılı olduğumuz, diğer bütün hedeflere ulaşabilme yeteneğimiz açısından yaşamsal önem taşımaktadır. Aileler, ancak bu hedefleri yaşama geçirerek daha güçlü, daha sağlıklı, daha eşitlikçi ve daha müreffeh olabilir.
Babalar-Cocuklarin-Okuma-Hakkini-Tehdit-Ediyor