Sponsorlu Bağlantılar

1919-1923 yılları arasında yaşanan önemli gelişmelerin tarih şeridi şeklinde kronolojik olarak sıralandığı bir yazı. 1919-1923 yıllarında yaşanmış önemli olaylar sırasıyla şöyledir;

16 Mayıs 1919 Atatürk Anadolu’ya geçmek için İstanbul’dan ayrıldı.
19 Mayıs 1919 Atatürk Samsun’a ayak bastı.
21 Haziran 1919 Atatürk Amasya’dan yazdığı mektupla dönemin tanınmış kişilerini milli mücadeleye davet etti.
3 Temmuz 1919 Atatürk Ezurum’da halk ve askerler tarafından coşkuyla karşılandı.
8-9 Temmuz 1919 Atatürk askeri mesleğinden istifa etti.
23 Temmuz 1919 Atatürk Erzurum Kongresinde kongre başkanı seçildi.
2 Eylül 1919 Atatürk Sivas’a geldi ve büyük gösterilerle karşılandı.
4-11 Eylül 1919 Sivas kongresi yapıldı ve Atatürk kongreye başkan seçildi.
7 Kasım 1919 İstanbul’da toplanan Meclis-i Mebusan’a Erzurumdan milletvekili olarak Atatürk seçildi.
27 Aralık 1919 Atatürk Ankara’ya geldi coşkuyla karşılandı.
12 Ocak 1920 Meclis-i Mebusan açıldı.
28 Ocak 1920 Mevclis-i Mebusan’da Misak-ı Milli kabul edildi.
17 Şubat 1920 Misak-ı Milli tüm dünyaya ilan edildi.
16 Mart 1920 İstanbul İtilaf devletleri tarafından işgal edildi.
23 Nisan 1920 Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı.
24 Nisan 1920 Atatürk Meclis başkanlığına seçildi.
11 Mayıs 1920 Atatürk İstanbuldaki Divan-ı Harp tarafından idama mahkum edildi.
10 Ağustos 1920 İstanbul hükümeti itilaf devletleriyle Sevr Antlaşmasını imzaladı.
2-3 Aralık Ermenilerle Gümrü Antlaşması imzalandı.
10 Ocak 1921 Birinci İnönü zaferi
1 Nisan 1921 İkinci İnönü Zaferi
10 Mayıs l921 Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu” Başkanı oluşu.
5 Ağustos 1921 Atatürk Başkomutan ilan edildi.
23 Ağustos 1921 Yunan Ordusuyla Sakarya Meydan Muharebesi başladı ve 2 gün sürdü.
13 Ekim 1921 Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan Türkiye arasında Kars Antlaşması imzalandı.
20 Ekim 1921 TBMM ile Fransa hükümeti arasında Ankara Antlaşması imzalandı.
26 Ağustos 1922 Büyük Taarruz başladı.
30 Ağustos 1922 Dumlupınar (Başkomutan) Meydan Muharebesi Yunan ordusu imha edildi.
1 Eylül 1922 Atatürk’ün emri “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri”
11 Ekim 1922 Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması.
1 Kasım 1922 Saltanatın kaldırılması
10 Ekim 1923 Ankara’nın başkent oluşu
29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilânı ve Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesi.