Sponsorlu Bağlantılar

1071-1453 arasında yaşanan gelişmeleri görsel olarak tarih şeridi şeklinde sayfamızda bulabilirsiniz. 1071-1453 arası bildiğiniz gibi Orta çağ olarak kabul edilir. Orta Çağda yaşanan olaylar sırasıyla şöyledir.

1071 Malazgirt Zaferi Alparslan
1077 Anadolu Selçuklu Devleti kuruldu
1081 iznik’i Selçuklular fetihetti.
1085 Süleymanşah’ın Antakya ele geçirdi
1096 Haçlı Seferleri başladı
1099 Kudüsün haçlılar tarafından işgali
1117 Suriye Selçukluları Yıkıldı
1141 Katvan Savaşı Yapıld
1157 Büyük Selçuklular Dağıldı
1174 Eyyübi Devleti kuruldu
1176 Miryokefalon Zaferi
1178 Danişmentlilerin yıkılışı
1187 Gaznelilerin yıkılışı
1187 Selahaddin Eyyubi’nin Haçlıları Hıttin Zaferi’yle bozguna uğratması
1202 Saltukluların yıkılışı
1204 Haçlılar’ın İstanbul’u zaptetmeleri ve Latin imparatorluğu’nun kuruluşu
1211 Doğu Karahanlı Devleti’nin yıkılması
1212 Batı Karahanlıların yıkılışı
1215 Magna Carta’nın ilanı 1230 Yassıçemen Savaşı
1232 ispanya’da Beni Ahmer Devleti’nin kuruluşu
1240 Baba ishak ayaklanması 1243 Kösedağ Savaşı
1250 Eyyubi Devleti’nin sona ermesi ve Memlüklülerin kuruluşu
1258 Hülagu Han tarafından Abbasi Devleti’nin yıkılması
1260 Ayn-ı Calut Savaşı
1270 Son Haçlı Seferinin yapılması
1277 Karamanoğulları’nın Anadolu’da Türkçe’yi resmi dilolarak kabulü Elbistan Savaşı
1291 Doğudaki Haçlı kalıntılarının ortadan kaldırılması
1299 Osmanlı Devleti’nin kuruluşu
1308 Anadolu’da Anadolu Selçuklu sülalesinin hakimiyetinin sona ermesi
1326 Bursa’nın fethi
1337 izmit’in fethi
1337 Avrupa’da Yüzyıl Savaşlarının başlaması
1353 Türklerin Rumeli’ye geçmeleri
1353 Türklerin Rumeli’ye geçmesi
1362 Edirne’nin fethi
1364 Sırpsındığı Zaferi
1376 Bulgaristan’ın fethi
1389 i. Kosova Zaferi
1390 Germiyanoğlu Aydınoğlu ve Saruhanoğlu beyliklerinin Osmanlı topraklarına katılması
1392 Candaroğulları’nın Kastamonu kolunun alınması
1396 Niğbolu Zaferi
1400 Timur’un Sivas’ı işgali
1402 Ankara Savaşı ve Fetret Devri’nin başlaması
1413 Çelebi Mehmet’in hükümdar olması ve Fetret Devri’nin sona ermesi
1444 Edirne – Segedin Antlaşması ve Varna Zaferi
1448 II. Kosova Zaferi
1451 II. Mehmed’in tahta çıkması
1453 istanbul’un Fethi Yeni Çağ’ın başlaşlaması

tarihşerit1071-1453

Etiketler: